ساخت دستبند چرمی با پلاک اسم انگلیسی

- اندازه پلاک ها توسط طراح پلاک تعیین می شود.

-اندازه داده شده در قسمت نمایش صرفا جهت پیش نمایش محصول می باشد.

- قسمتی از طراحی پلاک ها با دست انجام می شود ، ممکن است مقدار کمی با پیش نمایش فرق داشته باشد و همینطور قسمت هایی از کلمات که به هم پیوسته نیستند، در طراحی قبل از تولید پیوسته میشوند. ولی پلاک نهایی 90 % کاملا شبیه پیش نمایش میباشد.

- سورن شاپ تمامی سعی خود را برای نشان دادن رنگ اصلی و رنگ عکس ها و پیش نمایش نمود،ممکن است در رنگ های دیده شده در پیش نمایش و محصول نهایی کمی تفاوت باشد.